Euro-Ads.nl

Welkom op Euro-Ads

Heb je een eigen website, en wil je daar wat extra's mee verdienen? Dan is Euro-Ads een goede oplossing. Op Euro-Ads krijg je namelijk je eigen advertentiesysteem met banners. Het enige wat je hoeft te doen, is een stukje code op je site te zetten, daardoor worden de banners op je site getoond, en kunnen mensen die op jou site willen adverteren meteen tegen betaling hun banner op je site zetten. Daar krijg jij dan geld voor in je account op Euro-Ads, de verdiensten per geplaatste banner is 0,45 eurocent de verhoudingen zijn als volgt: Jij 45 cent - Wij 40 cent - de rest btw + eurobellen ), uitbetalings verzoeken kunnen ingediend worden, vanaf dat je een bedrag hebt van 25 euro! .
Het verdiende geld zal dan binnen 4 weken op je rekening gestort worden.

Zoals je ziet , het kost je niets, maar het leverd je juist op

Meld je dus nu aan, en verdien ook met je site >>Laatste nieuws & updates

Nieuwe eigenaar.
Vanaf 4 Oktober is euro-ads.nl overgegaan van eigenaar.
U kunt nu betrouwbaar meedoen om uw site winstgevend te maken en/of kosten te dekken.
Wij zullen gaandeweg deze site met nieuwe functies uitbreiden, dus zeker een eye-catcher die niet zal misstaan.

Succes met de verdiensten.